InnehållAtt använda Tor

Designdokument

Designdokumentet (publicerad på Usenix Security 2004) visar våra berättiganden och vår säkerhetsanalys för Tors design:

Vår uppföljning om utmaningar inom anonymitet med små fördröjningar (fortfarande ett utkast) beskriver senare erfarenheter och utvecklingar: PDF version.

Målet med specifikationen är att ge utvecklare tillräckligt med fakta för att kunna bygga en kompatibel version av Tor:

Manualen till den senaste stabila versionen ger detaljerade instruktioner hur du installerar och använder Tor, med konfiguration av klient och server-alternativen.
Om du kör CVS-versionen finns manualen här.

Wiki innehåller en mängd nyttiga bidrag från Tor-användare.

Se på bilder från What the Hack (WTH), och se på videon. Vi har också bilder och video från WTH-diskussionen om dolda tjänster.

Diverse HOWTO-dokument

Information angående e-postlistor